Samtliga medlemmar kallas till årsmöte den 28 januari 2018 kl. 17.00 på Gråbrödersgatan 8 i Malmö. Kallelse med dagordning och förslag till stadgeändring nedan. SRR bjuder på fika. Välkomna!

Efter årsmötet kommer Per Hedberg bjuda på en spännande berättelse från Marathon des Sables! Missa inte detta.

Observera att alla medlemmar är kallade men de som blivit medlemmar efter den 28 november 2017 inte har rösträtt på mötet. Ni är dock mycket varmt välkomna!

Kallelse årsmöte 2018