Det är dags för årsmöte i Scania Road Runners. Medlemmar kallas till mötet den 29 januari kl. 16.00 i restaurangen i Skrylle. Har du som medlem några frågor du vill att vi ska ta upp meddelar du oss snarast på scaniaroadrunners@gmail.com.

Vi kör på samma upplägg som förra året dvs. vi börjar med löpning innan mötet för den som vill och passar sedan på att fika under mötet. Vi har en grupp som springer milen med start 14.45 och en som springer fem kilometer med start 15.15. Alla håller sitt eget tempo och även nybörjare är välkomna. Samling sker vid spårens start/mål. När alla är i mål övergår vi till fika och årsmöte. Givetvis kan du komma direkt till årsmötet också. Samåkning ordnas enklast i vår facebookgrupp.

Det finns inget krav på anmälan till årsmötet men eftersom vi tänker boka bord är det bra om ni antingen anmäler er via Facebook eller skickar ett meddelande till scaniaroadrunners@gmail.com så vi vet hur många vi blir.

Dagordning – Årsmöte 2017-01-29

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 1. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 1. Fastställande av föredragningslista.
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-, räkenskapsåret.
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 1. Fastställande av medlemsavgifter.
 1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 1. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) en revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

 1. Övrigt