I Scania Road Runners finns enormt mycket kunskap och erfarenhet från både träning och lopp. Vi vill nu lyfta vår klubb ytterligare genom att tillsammans ta tillvara på all denna kunskap och dela med oss av våra erfarenheter till varandra. Under våren ska vi därför testa ett diskussionsforum som vi kallar Heta stolen.

Hur går det till?

Personen i Heta stolen inleder med att berätta i 10-15 minuter om det valda ämnet – det kan vara ett problem som personen stött på eller något som personen funderat på. Därefter öppnas diskussionen upp genom att övriga deltagare ställer frågor till personen i Heta stolen. Gemensamt försöker vi hitta olika infallsvinklar och delar med oss av våra erfarenheter. Diskussionen kan pågå i 45-60 minuter varefter personen i Heta stolen får avsluta med sina reflektioner.

För vem?

Alla medlemmar i Scania Road Runners är välkomna att delta – det här är en del i att vi stöttar varandra och hjälper varandra framåt. Det som sägs under diskussionerna stannar inom klubben om inte annat överenskommes. Glöm inte att du är välkommen även om du inte har någon erfarenhet av det som ska diskuteras – Heta stolen är öppet för alla våra medlemmar. (Vill du bli medlem? Kontakta oss på scaniaroadrunners@gmail.com)

Vår första träff blir den 4 mars. Mer information kommer i vår Facebook-grupp.

Är du intresserad av att vara personen i Heta stolen kontaktar du Lotta via scaniaroadrunners@gmail.com och anger då också vilket ämne du vill att vi diskuterar.