Scania Road Runners Idrottsförening är nu medlem i Svenska Friidrottsförbundet och därmed också anslutna till Riksidrottsförbundet.

Vi har genom våra stadgar förbundit oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med Riksidrottsförbundets ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap i Riksidrottsförbundets stadgar). Scania Road Runners motverkar all form av diskriminering samt verkar aktivt för en dopingfri idrott.

__________________________

När föreningen anslutits till SFIF kan dess medlemmar delta i friidrottstävlingar och dessutom kan föreningen ges tillstånd (“sanktion”) att arrangera friidrottstävlingar. SFIF-medlemskapet innebär också möjlighet att få olika former av lokalt aktivitetsstöd.

SFIF har en obligatorisk kollektiv olycksfallsförsäkring hos Folksam för föreningsmedlemmar från 16 års ålder, vilka tävlar på arena eller deltar i tävlingsklass i långlopp. Avgiften är f n 35 kr per person och försäkringsperiod (1 maj – 30 april).