Information från styrelsen

1. Anti-doping

Samtliga i styrelsen har genomgått en antidopingutbildning och vi kommer att fortsätta arbetet med dopingfrågor. Huvudansvarig för frågorna är Roger Löfström.

”Det gäller inte mig” tänker du kanske men där har du faktiskt fel. Det gäller alla. ”Men jag tävlar inte och kommer inte behöva lämna dopingprov” – möjligen är det så men du springer och det ska du göra utan dopingmedel i kroppen. Och för att veta att du inte har dopingmedel i kroppen måste du ha kunskap om vad som räknas som doping.

Styrelsen uppmanar därför ALLA medlemmar i SRR att genomgå Riksidrottsförbundets utbildning ”Ren vinnare”. Det är en e-utbildning som ger dig en bra grund att stå på. SRR kommer framöver att uppmana alla nya medlemmar att genomgå utbildningen. https://www.rf.se/Antidoping/Renvinnare

SRR kommer också att vaccinera klubben mot doping. Det är ett antal steg som vi ska gå igenom i syfte att öka kunskapen om doping i klubben och vi kommer också att ta fram en handlingsplan.

Att bara utbilda styrelsen räcker inte. Vi vill ha med så många medlemmar som möjligt på den här resan. Utbildningen ”Ren vinnare” är ett första steg. Nästa är att vi i klubben ska diskutera ett antal frågeställningar kring doping i en variant av heta stolen, nämligen heta bordet. Vi har alltså ingen person som sitter med frågeställningen utan vi har en öppen diskussion om olika dopingfrågor utifrån ett antal frågor. Datum för detta är den 11 november, preliminärt i Malmö. För medlemmar som bor längre bort kommer finnas möjlighet att närvara via Skype. Material kommer till diskussionen kommer senare.

2. Gemensamma långpass och lopp

Vi har inte några inplanerade långpass i höst däremot uppmanar vi alla medlemmar att bjuda in till sina egna pass för det fall man kan tänka sig sällskap! Det går givetvis bra att lägga upp egna event i SRR-gruppen på FB om man vill.

Det finns några lopp framöver där vi har ett stort antal deltagare från klubben, t.ex. Tjörnarparen och PRT. När det gäller PRT finns ett event upplagt ”SRR-teamet på PRT” där de som ska dit kan diskutera och planera. Ska du delta i lopp där vi är flera SRR-löpare, lägg gärna upp ett event så vi på så sätt kan hjälpa varandra. Glöm inte att det finns SRR-flaggor som man kan låna med sig!

3. Europaresan

Nästa Europaresa kommer att ligga våren 2020, dvs vi har 1,5 år mellan resorna nästa gång. Vart vi ska är inte bestämt utan det återkommer vi med.

4. Löparhelg 2019

Nästa års löparhelg blir den 8-10 februari. Skriv in i kalendern, vi återkommer med plats och närmare information.

5. Medlemmar

Vi är för närvarande ca 50 medlemmar i klubben vilket är otroligt roligt. Vi vill fortsätta vara en öppen klubb där vi stöttar varandra och nu när vi blivit så många vill vi göra någon slags presentation av medlemmarna (givetvis frivillig). Denna presentation och även övrig publicering av bilder på sociala medier kommer vi göra först efter vi gett alla möjlighet att lämna samtycke till sådan publicering. Mail till alla medlemmar angående samtycke kommer inom kort.

Nästa styrelsemöte är den 11 januari 2019 – har du något du tycker att styrelsen ska ta upp är du välkommen att kontakta oss via scaniaroadrunners@gmail.com