Antidoping

“Vi vill inte bara ha rena vinnare, vi vill ha en helt ren idrott”

Regler och föreskrifter 

Som medlem Scania Road Runners omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente, samt WADA:s (World Anti-Doping Agency) internationella standarder. Dessa grundar sig i WADA:s världsantidopingkod, som är det globala regelverk som gäller inom idrotten. Du är själv ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns på RF:s hemsida. https://www.rf.se/antidoping

Tar du dopingklassade läkemedel? 

Det är viktigt att kolla upp om ditt läkemedel är dopingklassat. Det gör du enklast genom att söka efter det i Röd-Gröna listan som är ett bra hjälpmedel som RF har tagit fram och som grundar sig på WADA:s lista (finns även på svenska) över dopingklassade substanser.

Behöver du söka dispens? 

Är ditt läkemedel dopingklassat och det inte finns några tillåtna alternativ, kan du behöva söka dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken nivå du idrottar på. Ta reda på vad som gäller för just dig på RF:s hemsida. https://www.rf.se/antidoping

Dopingkontroll 

Som medlem i vår förening kan du bli utvald till dopingkontroll. För att du ska veta hur en dopingkontroll går till och dina rättigheter och skyldigheter i samband med detta, har RF tagit fram en folder och en film som vi rekommenderar att du läser/ser på RF:s hemsida. https://www.rf.se/antidoping

Kosttillskott 

Du bör vara försiktig med kostillskott och i vart fall alltid kontrollera innehållsförteckningen mot dopinglistorna. Du behöver dock vara medveten om att många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser trots att det inte står på innehållsförteckningen. Av den anledningen avråder Riksidrottsförbundet från användning av kosttillskott, mer än på rent medicinska grunder. DU är ytterst ansvarig för vad du stoppar i dig. 

SRR är vaccinerad mot doping

“Vaccinera klubben mot doping” är ett preventions- och åtgärdspaket som är framtaget av Svensk Antidoping. Scania Road Runners är vaccinerade vilket innebär att vi har gjort en antidopinganalys och tagit fram en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna så har vi fått en beredskap för att hantera dopingfall i praktiken.

E-utbildning: Ren vinnare

Vi uppmanar alla våra medlemmar att genomgå e-utbildningen Ren Vinnare för att på så sätt skaffa sig grundläggande kunskap om doping.

Ja! Jag vill göra utbildningen!

Målet är att ALLA seniora medlemmar ska ha genomgått utbildningen under 2019.