“Vaccinera klubben mot doping” är ett preventions- och åtgärdspaket som är framtaget av Svensk Antidoping. Scania Road Runners är vaccinerade vilket innebär att vi har gjort en antidopinganalys och tagit fram en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna så har vi fått en beredskap för att hantera dopingfall i praktiken.

Under rubriken “Om oss” ovan hittar ni vår nya sida om antidoping. Där finns länkar till e-utbildning, listor och information om doping.